Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chuckle-head
chuckle-head
['t∫ʌklhed]
danh từ
người ngu ngốc, người đần độn


/'tʃʌklhed/

danh từ
người ngu ngốc, người đần độn

Related search result for "chuckle-head"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.