Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chuẩn mựcnoun & adj
Standard
chuẩn mực chính tả spelling standard
xác định cách phát âm chuẩn to define a standard pronunciation

[chuẩn mực]
danh từ & tính từ
Standard
chuẩn mực chính tả
spelling standard
xác định cách phát âm chuẩn
to define a standard pronunciationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.