Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chop-house
chop-house
['t∫ɔphaus]
danh từ
quán ăn rẻ tiền


/'tʃɔphaus/

danh từ
quán ăn rẻ tiền

Related search result for "chop-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.