Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
choleraic
choleraic
[,kɔlə'reiik]
tính từ
(thuộc) dịch tả


/,kɔlə'reiik/

tính từ
(thuộc) dịch tả

Related search result for "choleraic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.