Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
choler


/'kɔlə/

danh từ

(từ cổ,nghĩa cổ) nước mắt

(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) sự tức giận, tính hay cáu


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "choler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.