Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
choke-damp
choke-damp
['t∫oukdæmp]
danh từ
khí mỏ (chủ yếu gồm khí cacbonic, không nổ)


/'tʃoukdæmp/

danh từ
khí mỏ (chủ yếu gồm khí cacbonic, không nổ)

Related search result for "choke-damp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.