Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chippendale
chippendale
['t∫ipəndeil]
danh từ
kiểu sipenđan (một kiểu đồ gỗ (thế kỷ) 18 ở Anh)


/'tʃipəndeil/

danh từ
kiểu sipenđan (một kiểu đồ gỗ (thế kỷ) 18 ở Anh)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.