Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chinese


/'tʃai'ni:z/

tính từ
(thuộc) Trung quốc

danh từ
người Trung quốc
(the chinese) nhân dân Trung quốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chinese"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.