Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
china-clay
china-clay
['t∫ainə'klei]
danh từ
caolin


/'tʃainə'klei/

danh từ
caolin

Related search result for "china-clay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.