Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chimney-stack
chimney-stack
['t∫imnistæk]
danh từ
dãy ống khói (nhà máy)


/'tʃimnistæk/

danh từ
dãy ống khói (nhà máy)

Related search result for "chimney-stack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.