Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chicken-hearted
chicken-hearted
['t∫ikin,hɑ:tid]
tính từ
nhút nhát, nhát gan


/'tʃikin,hɑ:tid/

tính từ
nhút nhát, nhát gan

Related search result for "chicken-hearted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.