Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chauffer
chauffer
['t∫ɔ:fə]
danh từ
lò than nhỏ, lồng ấp


/'tʃɔ:fə/

danh từ
lò than nhỏ, lồng ấp

Related search result for "chauffer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.