Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
charity-school
charity-school
['t∫æritisku:l]
danh từ
trường trẻ em mồ côi; viện trẻ mồ côi


/'tʃæritisku:l/

danh từ
trường trẻ em mồ côi; viện trẻ mồ côi

Related search result for "charity-school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.