Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chappy


/'tʃæpi/

danh từ (chappie)

/'tʃæpi/

tính từ

nứt nẻ, nẻ


Related search result for "chappy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.