Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chappie
chappie
['t∫æpi]
danh từ
(thông tục) công tử bột ((cũng) chappy)


/'tʃæpi/

danh từ
(thông tục) công tử bột ((cũng) chappy)

Related search result for "chappie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.