Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
changing
changing
['t∫eindʒiη]
tính từ
hay thay đổi, hay biến đổi


/'tʃeindʤiɳ/

tính từ
hay thay đổi, hay biến đổi

Related search result for "changing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.