Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
change-gear
change-gear
['t∫eindʒgiə]
danh từ
hộp số (xe ô tô)


/'tʃeindʤgiə/

danh từ
hộp số (xe ô tô)

Related search result for "change-gear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.