Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
change for the better
change+for+the+better

[change for the better]
saying && slang
improve, become better
My attitude has changed for the better. I'm more positive now.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.