Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chancellory
chancellory
['t∫ɑ:nsələri]
danh từ
(như) chancellery


/'tʃɑ:nsələri/

danh từ
(như) chancellery

Related search result for "chancellory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.