Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chameleonic
chameleonic
[kə,mi:li'ɔnik]
tính từ
luôn luôn biến sắc
hay thay đổi, không kiên định


/kə,mi:li'ɔnik/

tính từ
luôn luôn biến sắc
hay thay đổi, không kiên định


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.