Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chớp nhoáng


[chớp nhoáng]
Like lightning, with lightning speed
đánh chớp nhoáng
to mount lightning attacks
trong chớp nhoáng
in a wink
trong chớp nhoáng, mọi người đã sẵn sàng
everyone was ready in a winkLike lightning, with lightning speed
đánh chớp nhoáng to mount lightning attacks
trong chớp nhoáng in a wink
trong chớp nhoáng, mọi người đã sẵn sàng everyone was ready in a wink


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.