Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chống chọi


[chống chọi]
To front, to confront, to stand up to, resist, oppose
chống chọi với kẻ địch mạnh hơn nhiều lần
to front a far superior enemy force
chống chọi với thiên nhiên
to confront natureTo front, to confront, to stand up to
chống chọi với kẻ địch mạnh hơn nhiều lần to front a far superior enemy force
chống chọi với thiên nhiên to confront nature


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.