Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chấp bútverb
To put down in writing (the ideas of a community)

[chấp bút]
động từ
To put down in writing (the ideas of a community); write (a document, research work)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.