Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chùnverb
To recoil, to shrink, to flinch from
không chùn bước trước khó khăn not to shrink (flinch) from difficulties

[chùn]
động từ
To recoil, to shrink, to flinch from, shrink away, shrink back
không chùn bước trước khó khăn
not to shrink (flinch) from difficulties
To slow down; to retardGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.