Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
château
château
['∫ɑ:tou]
danh từ, số nhiều chateaux
lâu đài, điện


/'tʃɔ:,beikən/

danh từ
người thô kệch; người ngờ nghệch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.