Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chân tướngnoun
True nature, cloven hoof
lộ rõ chân tướng to reveal one's true nature, to show the cloven hoof

[chân tướng]
true face/nature/colours
Nhận ra chân tướng của ai
To see through somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.