Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chân mây


[chân mây]
(văn chương) Line of horizon, horizon; far-away place
Chân mây cuối trời
[To] the end of the Earth.
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời (truyện Kiều)
I, at the world's ends, may know some peace of mind(văn chương) Line of horizon, horizon
Chân mây cuối trời[To] the end of the Earth


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.