Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cede
cede
[si:d]
ngoại động từ
từ bỏ quyền của ai hoặc quyền sở hữu về cái gì; nhượng lại
to cede territory to a neighbouring state
nhượng lãnh thổ cho nước láng giềng


/si:d/

ngoại động từ
nhượng, nhường lại (quyền hạn, đất đai...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cede"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.