Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cavendish
cavendish
['kævəndi∫]
danh từ
thuốc lá bánh


/'kævəndiʃ/

danh từ
thuốc lá bánh

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.