Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caulking


    Chuyên ngành kỹ thuật
sự lăn nhám
sự lèn
sự trám
sự trát kín
sự trét
sự xảm
    Lĩnh vực: xây dựng
việc xảm, trét


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.