Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catoptrics
catoptrics
[kə'tɔptriks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
(vật lý) môn phản xạ, phản xạ học


/kə'tɔptriks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
(vật lý) môn phản xạ, phản xạ học

Related search result for "catoptrics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.