Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cathexis
danh từ
số nhiều cathexes
sự truyền nghị lực, tinh thần vào một ngườicathexis
[kə'θeksis]
danh từ, số nhiều cathexes
sự truyền nghị lực, tinh thần vào một ngườiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.