Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
casino

casino
[kə'si:nou]
danh từ, số nhiều là casinos
sòng bạc
nhà nghỉ mát ở ý


/kə'si:nou/

danh từ
câu lạc bộ, nhà chơi
sòng bạc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "casino"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.