Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carver
carver
['kɑ:və]
danh từ
thợ chạm, thợ khắc
người lạng thịt
dao lạng thịt; (số nhiều) bộ đồ lạng (thịt...)


/'kɑ:və/

danh từ
thợ chạm, thợ khắc
người lạng thịt
dao lạng thịt; (số nhiều) bộ đồ lạng (thịt...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "carver"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.