Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cartridge-belt
cartridge-belt
['kɑ:tridʒbelt]
danh từ
thắt lưng đạn
băng đạn (súng liên thanh)


/'kɑ:tridʤbelt/

danh từ
thắt lưng đạn
băng đạn (súng liên thanh)

Related search result for "cartridge-belt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.