Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carte blanche
carte+blanche
['kɑ:t'blɒ:n∫]
danh từ
sự được toàn quyền hành động
to give somebody carte blanche
cho ai được phép toàn quyền hành động


/'kɑ:t'blỴ:nʃ/

danh từ
sự được toàn quyền hành động
to give somebody carte_blanche cho ai được phép toàn quyền hành động


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.