Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cart-wright
cart-wright
['kɑ:t'rait]
danh từ
thợ đóng xe bò, thợ đóng xe ngựa


/'kɑ:trait/

danh từ
thợ đóng xe bò, thợ đóng xe ngựa

Related search result for "cart-wright"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.