Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carpenter-bee
carpenter-bee
['kɑ:pintəbi:]
danh từ
ong đục gỗ


/'kɑ:pintəbi:/

danh từ
ong đục gỗ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.