Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carminative
carminative
['kɑ:minətiv]
tính từ
(y học) làm đánh rắm
danh từ
(y học) thuốc đánh rắm


/'kɑ:minətiv/

tính từ
(y học) làm đánh rắm

danh từ
(y học) thuốc đánh rắm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.