Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carman


/'kɑ:mən/

danh từ

người lái xe tải; người đánh xe ngựa


Related search result for "carman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.