Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carding machine
carding+machine
['kɑ:diηmə'∫i:n]
danh từ
máy chải len


/'kɑ:diɳmə'ʃi:n/

danh từ
máy chải len

Related search result for "carding machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.