Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cardan-joint
cardan-joint
['kɑ:dən'dʒɔint]
danh từ
(kỹ thuật) khớp cacđăng


/'kɑ:dən'dʤɔint/

danh từ
(kỹ thuật) khớp cacđăng

Related search result for "cardan-joint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.