Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carbon-paper
carbon-paper
['kɑ:bən,peipə]
danh từ
giấy than


/'kɑ:bən,peipə/

danh từ
giấy than

Related search result for "carbon-paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.