Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carbon black
danh từ
bột đen dùng để chế tạo phẩm màu hoặc cao sucarbon+black
['kɑ:bənblæk]
danh từ
bột đen dùng để chế tạo phẩm màu hoặc cao suGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.