Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cao thượngadj
High-minded, noble
hành động cao thượng a noble deed
con người cao thượng a high-minded person
sống vì mục đích cao thượng to live for a noble purpose

[cao thượng]
high-minded; noble; magnanimous; generous
Hành động cao thượng
Noble deed
Con người cao thượng
High-minded/noble-minded person
Sống vì mục đích cao thượng
To live for a noble purpose
Yêu nhau một cách cao thượng
To love each other platonicallyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.