Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cao dày


[cao dày]
Heaven and earth
(nói về công ơn, công đức) Heaven-high and earth-thick, immense
công ơn cao dày của Hồ Chủ tịch
President Ho Chi Minh's immense services (to the country)Heaven and earth
nói về công ơn, công đức) Heaven-high and earth-thick, immense


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.