Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
canton
canton
['kæntɔn]
danh từ
tổng
bang (trong liên bang Thuỵ sĩ)
ngoại động từ
chia thành tổng
(quân sự) chia quân đóng từng khu vực có dân cư


/'kæntɔn/

danh từ
tổng
bang (trong liên bang Thuỵ sĩ)

ngoại động từ
chia thành tổng
(quân sự) chia (quân) đóng từng khu vực có dân cư

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "canton"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.