Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
canonicals
canonicals
[kə'nɔnikəlz]
danh từ
quần áo của giáo sĩ


/kə'nɔnikəlz/

danh từ
quần áo của giáo sĩ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.