Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cannon-shot
cannon-shot
['kænən∫ɔt]
danh từ
phát đại bác
tầm súng đại bác


/'kænənʃɔt/

danh từ
phát đại bác
tầm súng đại bác

Related search result for "cannon-shot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.