Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cannon-bit
cannon-bit
['kænənbit]
danh từ
hàm thiếc ngựa ((cũng) cannon)


/'kænənbit/

danh từ
hàm thiếc ngựa ((cũng) cannon)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.